Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Unifind, stemt u in met de verwerking van persoonsgegevens door Unifind. De diensten van Unifind worden beschouwd als het deelnemen aan een tijdelijke activiteit voor (een klant van) Unifind tegen betaling door Unifind. Unifind gebruikt persoonsgegevens met als doel u onze dienst te kunnen aanbieden, en u hiervoor te kunnen uitbetalen. Kortom, uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw belangen te kunnen behartigen.

Unifind verwijst nadrukkelijk op de keuzemogelijkheid om geen persoonsgegevens aan Unifind te verstrekken. Helaas kunnen wij u op een dergelijke manier geen toegang tot ons platform verstrekken.

Welke gegevens zullen wij verwerken?

Unifind kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van het platform en de dienst van Unifind. Unifind zal te allen tijde toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden als uitzendbureau die volgen uit de IB-47 wetgeving, is het niet mogelijk gebruik te maken van onze service zonder toestemming van het verwerken van persoonsgegevens. De volgende gegevens zullen wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens (telefoon en mail).
  • Kopie van uw identiteitsbewijs voor- en achterkant. Deze zullen wij pas verwerken wanneer u gebruik maakt van de dienst van Unifind en tijdelijk een dienst zal verlenen aan een klant van Unifind.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

De verstrekte gegevens heeft Unifind nodig voor een aantal redenen. Allereerst om inzicht te bieden in waar onze gebruikers zich bevinden en hoe wij die persoonlijk kunnen bereiken. Deze contactgegevens en adresgegevens zullen niet gedeeld worden met derden. Uw voor- en achternaam zullen gedeeld worden met de opdrachtgever voor wie u een tijdelijke dienst gaat verlenen. Op deze manier kunnen Unifind en de opdrachtgever nagaan welke gebruikers aanwezig zijn geweest, en kan Unifind overgaan tot de betaling voor de dienst. Uw bankgegevens zullen worden gebruikt voor de uitbetaling. De foto’s en / of scans van uw identiteitsbewijs zullen worden gebruikt enkel voor uw naam en BSN nummer. Wij vragen om een foto en / of scan van uw identiteitsbewijs om eventuele fraude tegen te gaan. Uw naam en BSN nummer zullen gedeeld worden met de belastingdienst. Dit zal Unifind doen door te voldoen aan de IB-47 regelgeving en zal geen verdere directe gevolgen hebben voor de
gebruiker.

Na beëindigen van het gebruik van het platform zullen wij enkel persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Deze gegevens zullen wij gedurende een periode van 7 jaar bewaren in ons systeem aangezien dit de periode is waarin wij deze gegevens moeten kunnen leveren aan de belastingdienst.

Te allen tijde heeft de gebruiker recht om in te zien welke gegevens zijn gedeeld met derden door Unifind. Ook heeft de gebruiker te allen tijde recht op vergetelheid, wat inhoudt dat Unifind en de klanten van Unifind per direct uw persoonsgegevens uit ons bestand zullen verwijderen. Dit zal echter inhouden dat u geen deel meer kan nemen aan activiteiten en niet meer gebruik kan maken van de dienst van Unifind.

Wanneer u gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen kunt u ons bereiken op onderstaand mailadres: info@unifind.nl